Zadzwoń: 606 707 420

karczowanie – frezowanie

Wycinka jest zwykle pierwszym krokiem do pozbycia się niechcianych drzew i zakrzaczeń. Na terenach na których występują starsze ich okazy, problemem w dalszym użytkowaniu przestrzeni powstałej po likwidacji drzewostanu są pozostające pnie i odziomki.

W zależności od dalszego przeznaczenia gruntu powstałego po wycince konieczne jest karczowanie lub frezowanie.

Frezowanie (lub tzw. frezowanie karp) jest najszybszą metodą pozbycia się pnia drzew. Dotyczy usunięcia tkanki drzewa do głębokości 10-30cm pod powierzchnią ziem z pozostawieniem głębszego systemu korzeniowego. Następuje to poprzez rozdrobnienie na zrębki części nadziemnej pniaka oraz usytuowanych do 30 cm poniżej poziomu gruntu korzeni. Możemy frezować pnie dowolnej średnicy. Niewielkie gabaryty używanych przez nas maszyn na gumowych kołach pozwalają użycie ich w każdym miejscu i nie niszczą podłoża, np. trawników. Metoda ta jest bardzo korzystna ze względu na szybki czas realizacji. Po frezowaniu na terenie można zasiać trawnik, położyć chodnik lub posadzić inne drzewo. Frezowanie jest zalecane w urządzonych ogrodach, lub na niewielkiej przestrzeni, gdzie karczowanie wiązałoby się ze znaczną degradacją zagospodarowanej wokół zieleni.

Pamiętać należy również, że wycinka i karczowanie – także na terenach prywatnych posiadłości - są objęte restrykcyjnymi przepisami i wymagają niejednokrotnie wystąpienia o specjalne pozwolenie. Powierzenie całego procesu profesjonalistom pozwoli nie tylko na szybkie i sprawne pozbycie się niechcianego drzewa czy pniaka, a także na przeprowadzenie całego procesu zgodnie z przepisami, w tym na uniknięcie kar finansowych.