Zadzwoń: 606 707 420

Realizacje

Wykonanie zieleni na terenie Szpitala Woj. w Chełmie

01.12.2009

Wykonanie zieleni przy zespole głównym i hydroforni na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Chełmie.

Utrzymanie zadrzewienia i zieleni

22.12.2009

Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz na terenie miasta Chełm.

Wykonanie zieleni przy Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym

21.10.2008

Wykonanie zieleni przy segmencie V i IV budynku centralnego na terenie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

Utrzymanie zadrzewienia i zieleni

25.11.2008

Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych miasta Chełma - Zadanie Nr 1.

Utrzymanie zadrzewienia i zieleni

21.12.2007

Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Chełma - Zadanie Nr 1.

Utrzymanie zadrzewienia i zieleni

21.12.2004

Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic miasta Chełma polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych (zadanie 1).

Humusowanie skarp i obsianie trawą

04.08.2008

Humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą, przy grubości humusu 3 cm w ramach kontraktu modernizacji drogi krajowej nr 82 (12) współfinansowanej przez Europejski Program Zjednoczeniowy - PHARE PL 001307.

Przesadzanie drzew i krzewów

26.03.2003

Przesadzanie drzew i krzewów na terenie Regionalnego Centrum Targowo-Wystawienniczego w Lublinie.

Utrzymanie zadrzewienia i zieleni

23.12.2002

Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic m. Chełma polegające na:
- utrzymaniu zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powaitowych,
- utrzymanie zadrzewienia w pasach drogowych ulic gminnych.

Utrzymanie zadrzewienia i zieleni

01.01.2003

Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic m. Chełma polegające na:
- utrzymaniu zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powaitowych,
- utrzymanie zadrzewienia w pasach drogowych ulic gminnych.